promiennik olejowy master

Teoria ogrzewania - radiator

promiennik olejowy master
Radiator łac.
(rozpraszacz ciepła) ? element lub zespół elementów odprowadzających ciepło z układu, z którym się styka, do otoczenia (powietrze, woda itp.).
Radiator jest specjalnie ukształtowaną bryłą z metalu (lub jego stopów) dobrze przewodząceg.

Widok do druku:

promiennik olejowy master