Jak transportować ponadgabaryty na sto procent!

ą transportować. Co więc w sytuacji, gdy trzeba przewieźć ładunek, który takich norm nie spełnia? Dla tego typu ładunków stworzo

Jak  transportować ponadgabaryty na sto procent! transport wielkogabarytowy

Poza tym gdy normy są znacznie

Dozwolone prawnie normy poruszania się po drogach, bardzo precyzyjnie wskazują na to, jakie środki transportu mogą się po nich poruszać i co mogą transportować. Co więc w sytuacji, gdy trzeba przewieźć ładunek, który takich norm nie spełnia? Dla tego typu ładunków stworzo