Czy można wykonać audyt bhp w pracy?

kolenie BHP powinno być odpowiednio dobrane do uczestników takiego kursu, dlatego też firmy działające w branży dotyczącej bezpieczeństwa i higie

Czy można wykonać audyt bhp w pracy? audyt bhp

Szkolenie BHP

Jednym z wielu obowiązków pracodawcy wobec pracowników, wynikających z przepisów kodeksu pracy, jest zapewnienie odpowiednich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP powinno być odpowiednio dobrane do uczestników takiego kursu, dlatego też firmy działające w branży dotyczącej bezpieczeństwa i higie